KYC KOKSIJDE

Lidmaatschap

Algemene Info

Nieuwe leden vullen eerst de simpele aanvraag in via "Lidmaatschap aanvragen".

Gelieve de betaling te betalen via overschrijving vóór 28 februari 2017: de VYF eist dat wij hen vóór deze datum de volledige ledenlijst zouden opsturen om de verzekeringsdekking te waarborgen.

U zult, zoals ieder jaar, uw lidkaart bekomen langs de post.

De beachmaster is bevoegd om de parkeerplaatsen toe te kennen aan de leden voor zover deze hun lidgeld betaald hebben. De boten worden toegelaten vanaf 24 maart en moeten weggehaald worden vóór 13 oktober 2017.

Het lidgeld voor boxen voor zeilplanken moet voor 28 februari betaald zijn. Vanaf 1 maart zullen de boxen waarvoor geen lidgeld betaald werd als "vrij" beschouwd worden. De ligplaatsen voor boten waarvoor op 1 maart 2017 geen lidgeld betaald werd, zullen als "vrij" beschouwd worden.

Wij herinneren u eraan dat alle niet-gebruikte trailers moeten verwijderd worden van de parking om deze netjes te houden.

Lidgelden 2017 (incL. BTW)

Effectief lid met parking Rescue boot 402,25€
Effectief lid met parking Multihull 335,70€
Effectief lid met parking zwaardboot 335,70€
Tweede boot zwaardboot/multihull 205,70€
Effectief windsurfer 135€
Effectief kiter 135€
Effectief kiter Yellow Lycra <18 70€
Varend lid 110€
Echtg. van een lid varend op het water 60€
Op het water actief familielid kinderen tot 18j 35€
Varende studenten 60€
Effectief lid stemgeerechtigd 130€
Sympathiserend lid 100€
Echtgenote van een lid 50€


Alle ligplaatsen voor boten en het huur van een box is onderhevig aan 21 procent BTW !
Prijzen hierboven zijn inclusief BTW!